Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

Virksomhedsoplysninger

Her beskrives virksomheden med alle nødvendige oplysninger såsom navn, adresse og CVR-nummer.

 

Priser og betaling

Her beskrives, hvordan priserne er opgjort (valuta, moms etc.) samt hvordan betalingen foregår (betalingsformer, eventuelle kreditter etc.).

 

Levering

Her beskrives, hvordan levering af varen/ydelsen sker, og hvornår kunden kan forvente, at den bliver leveret.

 

Ansvar

Her beskrives, hvilket ansvar virksomheden har i forbindelse med salget af varen eller tjenesteydelsen. Virksomhedens ansvar afhænger af, hvad virksomheden sælger og om virksomheden sælger til forbruger eller andre erhvervsdrivende.

 

Returnering af varer

Her beskrives, hvordan kunden skal håndtere varer, der skal returneres. Det kan f.eks. være i forhold til, hvordan varen skal returneres, og hvilken stand varen skal være i.

 

Databehandling

Her beskrives, hvordan virksomheden benytter kundedata. En virksomhed modtager kundedata, når en kunde køber varer gennem e-handel eller webshops.

 

Klagemuligheder

Hvis en virksomhed sælger til private forbrugere, er virksomheden forpligtet til at oplyse om klagemulighederne inden for EU. Du kan læse mere om dette og se eksempel på formulering her. 

 

Kontakt

Virksomheden skal oplyse om, hvordan kunder eller brugere kan kontakte virksomheden, hvis de har spørgsmål, klager eller kommentarer.

Ændringer

Her beskrives, hvornår og hvordan virksomheden kan ændre deres handelsbetingelser. Det vil ofte være en fordel at skrive, at virksomheden kan ændre handelsbetingelser ensidigt (uden at kunderne skal være enige). 

 

Lov og værneting

Her beskrives, hvilket lands love, der gælder for handlen. Hvis der er tale om en dansk virksomhed, er det Danmarks love, der gælder. Der skal også oplyses om, hvor en kunde skal indbringe en eventuel sag vedrørende uoverensstemmelser (sagsanlæg). Typisk vil en sådan sag skulle indbringes i  Byretten i den givne by som virksomheden er placeret i.
BOOST BY BUSTER

BOOST BY BUSTER

CONNECT

CVR:

Blegdamsvej 4A
2200 Nørrebro
København

Info@boostbybuster.dk

50 94 85 78

 

CVR:

Blegdamsvej 4A
2200 Nørrebro
København

Info@boostbybuster.dk

50 94 85 78

 

© Copyright 2023, Boost by Buster, Sven Buster Krauch

Designed and powered by Malene Bærtelsen